Skip to main content
Bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Cùng Doanh nghiệp thực hiện các hợp đồng lớn.

Bảo lãnh thanh toán

Giúp bạn hàng của Doanh nghiệp yên tâm với các khoản thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước

Tăng độ tin cậy của Doanh nghiệp với đối tác.

Bảo lãnh dự thầu

Đảm bảo cho uy tín của Doanh nghiệp để tham gia dự thầu.

Đồng bảo lãnh

Chung sức hậu thuẫn cho Doanh nghiệp.

Bảo lãnh bảo hành

Độ tin cậy về chất lượng sẽ được LienVietBank đảm bảo.

Bảo lãnh vay vốn

Hỗ trợ khách hàng tiếp cận các khoản vay ưu đãi.

Bảo lãnh thanh toán thuế

Giúp Quý khách chủ động hơn trong lưu thông hàng hóa giao thương quốc tế