Skip to main content

Bảo lãnh dự thầu

Quý Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng "Bảo lãnh dự thầu" của Ngân hàng để có đủ điều kiện tham gia vào một giao dịch đấu thầu, nâng cao uy tín của Quý Doanh nghiệp với đối tác?
Hãy đến với LienVietBank để được bảo đảm nghĩa vụ tham gia dự thầu và trúng những hợp đồng kinh doanh lớn.

Tiện ích

  • Thủ tục phát hành Bảo lãnh đơn giản.
  • Thời gian xử lý hồ sơ nhanh gọn.
  • Mức ký quỹ hợp lý, phù hợp với năng lực và nhu cầu về vốn của Quý Doanh nghiệp.
  • Tài sản đảm bảo linh hoạt.
  • Tư vấn các dịch vụ Ngân hàng đi kèm để tối ưu hóa giao dịch của Quý Doanh nghiệp.

Hồ sơ

- Hồ sơ pháp lý (cho lần giao dịch đầu tiên).
- Hồ sơ tài chính (với mức ký quỹ dưới 100%).
- Hồ sơ bảo lãnh:
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh (theo mẫu của LienVietBank).
Thư mời thầu/thông báo mời thầu.
Bảng dữ liệu đấu thầu.
Mẫu thư bảo lãnh của Bên mời thầu (nếu có).
- Hồ sơ tài sản đảm bảo
- Hồ sơ chứng minh lịch sử và năng lực hoạt động

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.