Skip to main content

Dịch vụ Ngân hàng tại chỗ

Mang Dịch vụ Ngân hàng "Đến mọi nơi Quý khách yêu cầu !"

Các dịch vụ cung cấp

  • Thu tiền mặt tại chỗ: Thu tiền mặt ngoài địa điểm quầy giao dịch của LienVietPostBank để nộp vào Tài khoản tiền gửi của Quý khách/gửi tiền có kỳ hạn/trả nợ vay/thực hiện thanh toán….
  • Thu hộ tiền mặt tại chỗ: Thu tiền mặt ngoài địa điểm quầy giao dịch của LienVietPostBank để chuyển cho người hưởng tại các Tổ chức tín dụng khác…
  • Chi tiền mặt tại chỗ: Rút tiền mặt từ Tài khoản tiền gửi của Quý Khách tại LienVietPostBank để giao cho Quý khách ngoài địa điểm quầy giao dịch của LienVietPostBank.
  • Nhận chứng từ tại chỗ: Nhận chứng từ tại địa điểm Quý Khách yêu cầu.
  • Giao chứng từ tại chỗ: Giao chứng từ tại địa điểm Quý Khách yêu cầu.

Tiện ích

  • Giảm thiểu rủi ro trong quá trình vận chuyển tiền mặt, chứng từ.
  • Tiết kiệm thời gian và chi phí.
  • Tập trung tiền mặt về Tài khoản thường xuyên, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
  • Phương thức giao dịch đơn giản, các dịch vụ gia tăng có mức phí cạnh tranh.
  • An toàn, chính xác, nhanh chóng và bảo mật.

Đối tượng

Khách hàng là Tổ chức, Doanh nghiệp.

Thủ tục

Quý Khách ký Hợp đồng cung cấp Dịch vụ Ngân hàng tại chỗ với LienVietBank hoặc gửi Yêu cầu Dịch vụ tại chỗ từng lần.
Các hình thức tiếp nhận yêu cầu: Trực tiếp tại quầy giao dịch, qua điện thoại, fax, email và các hình thức phù hợp khác.

Phí dịch vụ

Phí cạnh tranh theo Quy định tại Biểu phí Dịch vụ Ngân hàng.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.