Skip to main content

Tiền gửi chọn kỳ lĩnh lãi

Để Khách hàng có thêm cơ hội lựa chọn khi gửi tiền tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Ngân hàng chính thức triển khai sản phẩm mới “Tiền gửi chọn kỳ lĩnh lãi”. Tham gia Sản phẩm, Khách hàng được lựa chọn kỳ hạn, lựa chọn kỳ lĩnh lãi với lãi suất được thay đổi theo lãi suất của thị trường.

Đối tượng

Tổ chức, Doanh nghiệp có nhu cầu gửi tiền có kỳ hạn 15 tháng, 18 tháng, 24 tháng tại LienVietPostBank.

Đặc điểm

 • Loại tiền áp dụng: VND và ngoại tệ khác theo quy định của LienVietPostBank.
 • Số dư tối thiểu:
  Với VND: 50.000.000đ.
  Với ngoại tệ khác: Theo quy định của LienVietPostBank.
 • Khách hàng gửi tiền tại LienVietPostBank với kỳ hạn 15, 18 hoặc 24 tháng.
 • Khách hàng được rút lãi định kỳ, kỳ rút lãi là 1 tháng hoặc 3 tháng theo lựa chọn của Khách hàng.
 • Lãi suất của hợp đồng được điều chỉnh vào ngày đầu tiên của kỳ lĩnh lãi tiếp theo.
 • Rút gốc trước hạn: Áp dụng lãi suất KKH.
 • Đến ngày đáo hạn, Khách hàng không tất toán, nếu không có chỉ định LienVietPostBank sẽ tự động tái tục cho Khách hàng hoặc chuyển xuống kỳ hạn kề dưới gần nhất.

Tiện ích

 • Khách hàng có thể rút lãi định kỳ, lãi suất thay đổi định kỳ nên Khách hàng tránh được rủi ro lãi suất khi lãi suất thị trường tăng cao.
 • Giao dịch nhanh gọn, giao dịch nhanh chóng, tiện lợi.

Thủ tục

 • Mở tài khoản thanh toán tại LienVietPostBank.
 • Ký hợp đồng”Tiền gửi chọn kỳ lĩnh lãi”.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Chi nhánh, Phòng Giao dịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gần nhất trên toàn quốc hoặc Hotline: 180057 77 58 để biết thêm chi tiết