Skip to main content
Cho vay cầm cố Giấy tờ có giá

Vẫn hưởng lãi suất cao trong khi tiếp cận nguồn vốn vay dễ dàng

Cấp hạn mức tín dụng ngắn hạn

Giải quyết nhu cầu về vốn, giúp Doanh nghiệp chủ động trong sản xuất kinh doanh.

Cho vay mua xe ô tô đối với Khách hàng Doanh nghiệp

Sở hữu ngay chiếc xe ô tô bạn muốn với lãi suất cạnh tranh

Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

Cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

SMEFP III - Nguồn tín dụng lãi suất thấp

Đáp ứng nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ với mức lãi suất thấp.

Hỗ trợ Tài chính Nông thôn III

Hỗ trợ tài chính cho Cá nhân/Hộ gia đình và Doanh nghiệp khu vực Nông thôn

Chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác

Quý Khách có nhu cầu sử dụng vốn ngay nhưng Giấy tờ có giá (GTCG) của Quý Khách chưa đến hạn thanh toán, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt sẽ đáp ứng nhu cầu vốn của Quý Khách thông qua hình thức chiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác.

Thu xếp tín dụng

Là văn bản do Ngân hàng phát hành về việc Ngân hàng xem xét tiếp nhận, thẩm định để Thu xếp tín dụng cho Khách hàng nếu Ngân hàng thu xếp được nguồn vốn phù hợp và cùng với Khách hàng đáp ứng đầy đủ các điều kiện cấp tín dụng theo Quy định của Ngân hàng và của Pháp luật;