Skip to main content

Chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất

Là hình thức cấp tín dụng cho Khách hàng pháp nhân xuất khẩu theo phương thức L/C hoặc nhờ thu kèm chứng từ bằng cách chiết khấu bộ chứng từ của lô hàng xuất khẩu

Đối tượng

 • Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu, có nhu cầu thu hồi vốn sớm nhằm tăng khả năng lưu chuyển quay vòng vốn.

Đặc điểm

 • Đồng tiền chiết khấu: VND hoặc ngoại tệ khác.
 • Hình thức chiết khấu: Chiết khấu có truy đòi.
 • Thời hạn chiết khấu tối đa:
  • L/C trả ngay: Thời hạn chiết khấu tối đa là 30 ngày được tính từ ngày tiếp theo của ngày LienVietPostBank thực hiện chiết khấu BCTHX.
  • L/C trả chậm: Thời hạn thanh toán còn lại của BCTHX (được tính từ ngày tiếp theo của ngày LienVietPostBank thực hiện chiết khấu BCTHX) + thêm 30 ngày.
  • D/P: Thời hạn chiết khấu tối đa là 60 ngày được tính từ ngày tiếp theo của ngày LienVietPostBank chấp nhận chiết khấu BCTHX.
  • D/A: Thời hạn chiết khấu tối đa là thời hạn thanh toán còn lại của BCTHX (tính từ ngày tiếp theo của ngày LienVietPostBank chấp nhận chiết khấu BCTHX) + thêm 30 ngày.
 • Tỷ lệ chiết khấu tối đa: 100% giá trị còn lại của BCT.
 • Lãi suất, phí chiết khấu: Theo quy định của LienVietPostBank trong từng thời kỳ.

Tiện ích

 • Thủ tục chiết khấu đơn giản và nhanh chóng.
 • chấp nhận chiết khấu đa đạng các phương thức chứng từ.
 • Tỷ lệ chiết khấu tối đa và lãi suất chiết khấu cạnh tranh đối với từng phương thức thanh toán.
 • Điều kiện về tài sản bảo đảm linh hoạt.

Điều kiện chiết khấu

Theo quy định hiện hành của LienVietPostBank.

Hồ sơ 

 • Bộ chứng từ hàng xuất.
 • Hồ sơ vay vốn: Theo quy định hiện hành của LienVietPostBank.

Liên hệ

Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài 1800 577758 (Miễn phí) hoặc Chi nhánh, Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất trên toàn quốc để biết thêm chi tiết.