Skip to main content

Hậu thuẫn cho Khách hàng bằng cam kết của một Ngân hàng có uy tín.

Giải pháp Chuyển tiền an toàn, chính xác và thuận tiện cho Doanh nghiệp.

Thư tín dụng chứng từ (L/C) là một phương thức thanh toán rất thông dụng trong thương mại quốc tế. L/C là một cam kết thanh toán có điều kiện và độc lập của Ngân hàng phát hành, bảo đảm là người xuất khẩu sẽ phải thực hiện hợp đồng (người nhập khẩu sẽ nhận được hàng hóa) và người xuất khẩu (người thụ hưởng) sẽ không còn bị phụ thuộc vào thiện chí thanh toán của người nhập khẩu khi những điều kiện quy định trong L/C được thực hiện đúng và đầy đủ.

Là dịch vụ của LienVietBank cung cấp cho Quý Khách là các Doanh nghiệp nhập khẩu trong việc nhận, kiểm tra, thông báo chứng từ đến cùng với các điều kiện đi kèm và thực hiện các lệnh thanh toán của Quý Khách.