Skip to main content

17-05-2019: Chương trình khuyến mại “Tiêu mạnh tay, hoàn tiền ngay”

 

Tên chương trình khuyến mại: Tiêu mạnh tay, hoàn tiền ngay”

Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/05/2019 đến hết ngày 10/07/2019 (2 tháng).

Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền 5% tối đa 200.000 đồng trên tổng giá trị giao dịch thanh toán mỗi kỳ sao kê cho các chủ thẻ tín dụng MasterCard trong thời gian khuyến mại (không áp dụng đối với giao dịch rút tiền mặt).

Đối tượng áp dụng: Tất cả các chủ thẻ tín dụng MasterCard có giao dịch chi tiêu trong thời gian khuyến mại

Thể lệ chương trình khuyến mại xem tại đây !Các tin đã đưa