Skip to main content

Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện

Tiết kiệm Bưu điện là dịch vụ của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt, được cung cấp tại các điểm giao dịch thuộc mạng lưới Bưu chính của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước và Pháp luật.

Các sản phẩm, dịch vụ của Tiết kiệm Bưu điện hiện đang được cung cấp gồm có: Dịch vụ Tài khoản Tiết kiệm cá nhân; Tiết kiệm có kỳ hạn; Tiết kiệm gửi góp; Dịch vụ chuyển tiền; Dịch vụ thu hộ và Dịch vụ chi hộ. Chi tiết về sản phẩm, dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện được mô tả tại mục Sản phẩm. Xin Quý khách vui lòng truy cập vào đây để biết thêm thông tin.

Đối tượng phục vụ của Tiết kiệm Bưu điện mang tính xã hội cao vì Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam luôn chú trọng cung cấp dịch vụ tài chính cho những người dân ở nông thôn, những người có thu nhập thấp, đặc biệt là dân cư tại các vùng sâu, vùng xa.

Với quy trình gửi tiền thuận tiện, hạn mức tối thiểu của món tiền gửi nhỏ và thời gian mở cửa giao dịch dài, Tiết kiệm Bưu điện đã trở thành lựa chọn của đông đảo các tầng lớp dân cư.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hân hạnh được phục vụ Qúy Khách hàng!