Skip to main content

TS. NGUYỄN ĐỨC HƯỞNG
Sau hơn nửa năm, việc thực hiện trần lãi suất huy động USD 0%/năm đã đạt được kết quả đáng khích lệ, hoàn thành tốt sứ mệnh hạn chế sự găm giữ ngoại tệ, ổn định tỷ giá, bảo vệ vị thế VND và góp phần giúp gia tăng dự trữ ngoại hối.

Theo thông tư Bộ Tài chính vừa ban hành, kể từ ngày 12/3/2011, các khoản thu nhập từ tiền lãi gửi tại các tổ chức tín dụng; lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Phỏng vấn Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu về diễn biến thị trường sau khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh chính sách tỷ giá.