Skip to main content

Chương trình hợp tác công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

 Chương trình hợp tác gồm 03 nội dung chi tiết như dưới đây:

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY THANH NIÊN LẬP NGHIỆP

 • Đối tượng khách hàng:
  • Đoàn viên Thanh niên (ĐVTN).
  • Độ tuổi từ 18 đến 40 tuổi.
  • Thuộc danh sách được Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Thanh niên Nông thôn giới thiệu
 • Mục đích cho vay:
  • Phục vụ các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh hợp pháp của Khách hàng.
 • Mức cho vay:
  • Tối thiểu 10.000.000 đồng, tối đa 50.000.000 đồng.
 • Thời gian cho vay:
  • Tối đa 36 tháng
 • Loại  tiền cho vay : VND
 • Phương thức giải ngân: Tiền mặt/Chuyển khoản
 • Phương thức cho vay : Cho vay từng lần
 • Tài sản bảo đảm: Không Tài sản bảo đảm

Chi tiết về chương trình cho vay thanh niên lập nghiệp xem tại đây


CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG KHÔNG TÀI SẢN BẢO ĐẢM - CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

 • Đối tượng khách hàng:
  • Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đơn vị trực thuộc.
 • Mục đích cho vay:
  • Tiêu dùng hợp pháp của khách hàng
 • Mức cho vay:
  • Tối đa 31 tháng lương với giá trị lên đến 1 tỷ đồng
  • Thời gian cho vay:
  • Tối đa 48 tháng nhưng không vượt quá thời hạn còn lại trên Hợp đồng lao động.
 • Loại  tiền cho vay: VND
 • Phương thức giải ngân: Tiền mặt/ Chuyển khoản
 • Phương thức cho vay: Cho vay từng lần (được nhận nợ một lần hoặc nhiều lần)
 • Phương thức trả nợ: Trả nợ gốc và lãi linh hoạt

Chi tiết về sản phẩm cho vay tiêu dùng không Tài sản bảo đảm – Cán bộ công chức, viên chức xem tại đây

 

THẤU CHI KHÔNG CÓ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

 • Đối tượng khách hàng:
  • Khách hàng cá nhân làm việc tại các tổ chức có dịch vụ ủy thác thanh toán lương tại ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
 • Mục đích thấu chi:
  • Tiêu dùng hợp pháp của khách hàng
 • Hạn mức thấu chi:
  • Tối đa bằng 03 tháng thu nhập thực lĩnh bình quân 03 tháng gần nhất nhưng không thấp hơn 10 triệu và không quá 200 triệu.
 • Thời gian cấp hạn mức thấu chi:
  • Tối đa 12 tháng nhưng không quá thời gian còn lại của Hợp đồng lao động hoặc độ tuổi lao động theo Pháp luật.
 • Loại  tiền cho vay: VND
 • Phương thức cho vay : Hạn mức thấu chi
 • Phương thức trả nợ:
  • Gốc: Tự động thu khi Tài khoản Khách hàng phát sinh giao dịch ghi Có.
  • Lãi:  Tự động thu trên Tài khoản Khách hàng vào ngày cuối cùng của tháng.
  • Khách hàng hoàn trả toàn bộ gốc, lãi, phí (nếu có) của hạn mức thấu chi vào ngày cuối cùng của Hạn mức thấu chi.

Chi tiết về sản phẩm thấu chi không có Tài sản bảo đảm đối với khách hàng cá nhân xem tại đây

Liên hệ

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ:

Ngân hàng TMCP Bưu Đin Liên Vit Cu Giy

 • Đa ch: Tng 2, toà nhà TTC, S 19 ph Duy Tân, phường Dch Vng Hu, qun Cu Giy, TP Hà Ni
 • Đin thoi: +043.795.6688 (máy l:128; 132;134)|  Fax: +043-7.956.559 
 • Di đng: 091.7755.700 / 091.885.9287 / 094.841.1234

Các tin đã đưa