Skip to main content

Thông báo 77/2011/TB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Ngân hàng Liên Việt về việc trả lãi và chuyển đổi Trái phiếu chuyển đổi phát hành năm 2010

Ngày 08/3/2011, Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Liên Việt thông qua Nghị quyết huyển đổi trái phiếu chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thành cổ phiếu phổ thông

Từ ngày 24/02/2011 đến ngày 28/02/2011, Ngân hàng Liên Việt đã tổ chức Hội nghị Khách hàng năm 2011 để bày tỏ lòng biết ơn đến các Đối tác và Khách hàng trên cả nước.