Skip to main content

10-8-2020: Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại TP. Hồ Chí Minh

Để xử lý tài sản bảo đảm, Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Bình Thới tại TP. Hồ Chí Minh thông báo thu giữ tài sản Khách hàng, cụ thể như sau:

  • Họ và tên Khách hàng : Nguyễn Thành Huy.
  • Giấy tờ tùy thân: CMND số 024342722 cấp ngày 14/05/2015, CCCD số 079090006436 cấp ngày 16/03/2018).
  • Địa chỉ thường trú: 443 An Dương Vương, Phường 11, Quận 06, TP. Hồ Chí Minh.
  • Tài sản thế chấp dự kiến thu giữ: Xe Ôtô Honda Civic màu đen - BS 51G-441.48; Số khung L15B72451384; Số máy 1670HT030529.
  • Thời gian dự kiến thu giữ: Từ ngày 10/08/2020
  • Lý do thu giữ: Thu giữ tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Ngân hàng khi Khách hàng không hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi vay cho Ngân hàng.
  • Hồ sơ thông tin đã niêm yết công khai tại Phường 11, Quận 06, TP. Hồ Chí Minh.

Các tin đã đưa