Skip to main content

LienVietPostBank không bị ảnh hưởng bởi lỗ hổng bảo mật OpenSSL

Các website thanh toán trên toàn hệ thống LienVietPostBank không có dấu hiệu bị tấn công thông qua lỗ hổng bảo mật HTTPS/ Open SSL do hệ thống website LienVietPostBank sử dụng cơ chế 2 tầng bảo mật OTP và mã xác nhận đối với những giao dịch trực tuyến.


Do vậy, Khách hàng hoàn toàn yên tâm về tính an toàn trong mọi giao dịch mua hàng hóa online thông qua website http://ebanking.lienvietpostbank.com.vn và các website liên kết thanh toán với LienVietPostBank.

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt chính thức đưa ra kết luận này sau khi rà soát lại một cách kỹ lưỡng nhất các trang website thanh toán trên toàn hệ thống LienVietPostBank trong vòng 2 ngày qua.

Việc rà soát lỗ hổng bảo mật trên website thanh toán là công tác thường xuyên của LienVietPostBank, đặc biệt được tăng cường sau khi có tin loan trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc website ngân hàng điện tử ebanking của nhiều ngân hàng và các cổng thanh toán tại Việt Nam bị ảnh hưởng bởi các hacker xâm nhập thông qua lỗ hỏng bảo mật HTTPS/ Open SSL để lấy cắp thông tin tài khoản của khách hàng từ đó thực hiện hành vi gian lận.

Các tin đã đưa