Skip to main content

Mạng lưới LienVietPostBank

1. Danh sách mạng lưới hoạt động của LienVietPostBank cho tới ngày 13/01/2019. Danh này xắp sếp theo thứ tự từ trên xuống dưới lần lượt như sau: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác theo thứ tự Alphabet. 

2. Danh sách các Chi nhánh/ Phòng Giao dịch LienVietPostBank thu đổi ngoại tệ.

3. Danh sách các Đại lý thu đổi ngoại tệ cho LienVietPostBank.Các tin đã đưa