Skip to main content

Thông báo lịch nghỉ ngày lễ Quốc khánh 02-9-2020

- Căn cứ Bộ luật Lao động 2012,
- Căn cứ Nội quy Lao động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt,

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thông báo lịch nghỉ ngày lễ Quốc khánh: Nghỉ 01 ngày thứ Tư 02/9/2020.

Các tin đã đưa