Skip to main content

Thông báo/ Notification: V/v Dừng huy động tiền gửi tiết kiệm đối với Khách hàng là cá nhân người nước ngoài Re: Stop mobilizing savings deposit for Foreign Individuals

 Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của LienVietPostBank trong thời gian qua/Lien Viet Post Joint Stock Commercial Bank (LienVietPostBank) would like to send our sincere thanks to Customers have always been along with LienVietPostBank.

Do việc điều chỉnh một số quy định của Ngân hàng Nhà nước, LienVietPostBank trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng một số nội dung như sau/Due to the regulations of the State Bank of Vietnam, LienVietPostBank would like to inform customers some of the following contents:

  • Từ ngày 05/07/2019, LienVietPostBank sẽ dừng huy động các khoản tiền gửi tiết kiệm mới đối với Khách hàng cá nhân là người nước ngoài/From July 5, 2019, LienVietPostBank will stop providing savings deposits for Foreign Individuals.
  • Các khoản tiền gửi tiết kiệm của Khách hàng cá nhân người nước ngoài còn hiệu lực và mở trước thời điểm 05/07/2019, vẫn được duy trì cho đến ngày đến hạn của tài khoản: Đề nghị Quý khách đến Chi nhánh/Phòng Giao dịch LienVietPostBank nơi gần nhất để thực hiện tất toán và chuyển đổi khoản tiền gửi tiết kiệm nói trên sang loại hình tiền gửi khác. Trường hợp tại ngày đáo hạn Khách hàng không thực hiện chuyển đổi sang loại hình huy động khác, LienVietPostBank sẽ chuyển toàn bộ gốc và lãi (nếu có) của khoản tiền gửi tiết kiệm sang tài khoản giữ hộ chờ thanh toán và không được hưởng lãi kể từ ngày giữ hộ/All savings account will be maintained until the maturity date. In case you do not switch to another mobilized product, we will pay no interest for entire principal & interest from maturity date of savings account.

Mọi thông tin chi tiết, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ: Tổng đài Dịch vụ Khách hàng 1800 577 758 (miễn phí, phục vụ 24/7) hoặc các Chi nhánh/Phòng Giao dịch LienVietPostBank gần nhất/For further information please contact the nearest branch/transaction office of LienVietPostBank or Call-Center 1800 577 758.

Trân trọng thông báo!/Best regards!!

Các tin đã đưa